Công trình nhà máy công ty TNHH Cấu Thang Việt Úc

Công trình được đầu tư tại Cụm công nghiệp Chợ Lò

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cầu thang Việt Úc