5. Cụm công nghiệp Quán Rường

1. - Vị trí: Cụm công nghiệp Quán Rường nằm trên tuyến đường ĐT615 thuộc xã Tam An huyện Phú Ninh; Cách thành phố Tam Kỳ 07km về phía Tây - Bắc, cách QL1A 0.5km về phía Tây - Nam

2. - Tổng diện tích quy hoạch: 24ha

3. - Hệ thống Cơ sở hạ tầng:

- Thoát nước, cấp nước, cấp điện có nhiều thuận lợi thông tin liên lạc có nhiều thuận lợi..

4. - Các ngành công nghiệp khuyến khích:

- Ưu tiên phát triển các loại hình công nghiệp không gây ô nhiễm môi trường

ccnquanruong

ccnquanruong