Khu du lịch cộng đồng hồ Phú Ninh

Phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ kết hợp dân sinh nghĩ dưỡng, điểm dừng chân phục vụ khách du lịch khu sinh thái Hồ Phú Ninh.

Hạ tầng hiện có: Đường Trường Xuân - Hồ Phú Ninh; Mặt cắt ngang: 17m; Điện nước, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc

Diện tích quy hoạch: 65ha.

khudulichcongdong