bannergis

Giới thiệu về Trung tâm phát triển cụm CN, TM - DV huyện Phú Ninh

Được thành lập theo quyết định số: 3361/QĐ-UBND ngày 18/10/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam.
- Tên gọi: Trung tâm phát triển cụm công nghiệp-Thương mại và Dịch vụ huyện Phú Ninh.
- Địa điểm: Khối phố Tân Phú – Thị trấn Phú Thịnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quảng Nam

Vị trí, chức năng:
1 Vị trí:
- Trung tâm phát triển cum công nghiệp-Thương mại và Dịch vụ huyện Phú Ninh là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Phú Ninh, do UBND huyện Phú Ninh quyết định thành lập.
- Trung tâm phát triển cụm Công nghiệp-Thương mại và Dịch vụ huyện Phú Ninh là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu tự đảm bảo một phần hoặc toàn bộ chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.


2. Chức năng: tổ chức thực hiện chức năng kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp và thương mại do UBND huyện quản lý, quản lý, đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp, thương mại và dịch vụ, các làng nghề do UBND huyện Phú Ninh là chủ đầu tư theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.


3. Nhiệm vụ, quyền hạn.
3.1. Nhiệm vụ:
- Xây dựng Điều lệ quản lý các cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện điều lệ, quy chế quản lý cụm công nghiệp do UBND huyện Phú Ninh ban hành; vận động, phối hợp xúc tiến thu hút các nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ.
- Quản lý, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và khai thác các cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ:
+ Lập quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+ Triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng theo đúng quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
+ Đầu tư xây dựng nhà xưởng để cho thuê hoặc bán cho các doanh nghiệp.
+ Duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng trong suốt thời gian hoạt động.
+ Phối hợp với các cơ quan chức năng định giá cho thuê lại đất, giá cho thuê hoặc bán nhà xưởng và các phí sử dụng dịch vụ công cộng, tiện ích khác theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
+ Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện giấy phép đầu tư; việc thực hiện quy hoạch và xây dựng của các nhà đầu tư. Làm đầu mối tiếp nhận giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, đầu tư sản xuất và các dự án khác tại các cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ theo quy ®Þnh cña Nhà nước.
- Làm đầu mối phối hợp với cơ quan, các ngành chức năng trực tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trình các cơ quan chức năng và các cấp có thẩm quyền giải quyết các vấn đề về giao đất, cho thuê đất, cấp phép đầu tư, đăng ký kinh doanh... trong các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại-dịch vụ. Phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện các vấn đề trên và tham mưu UBND huyện kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của Pháp luật.
- Phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống hàng giả, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong các cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ.
- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của Nhà nước và quy chế quản lý các cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong các cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ; trực tiếp xử lý theo phân cấp hoặc làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý vi phạm;
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình hình thành, xây dựng, phát triển và quản lý các cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ về UBND huyện và các cơ quan có liên quan của Tỉnh Quảng Nam;
- Ký hợp đồng cho thuê đất với nhà đầu tư vào các cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ theo quy định của Pháp luật và ủy quyền của UBND tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện phân công và theo quy định của pháp luật.


3.2. Quyền hạn:
- Huy động vốn từ bên ngoài, vốn vay ngân hàng và các tổ chức khác để đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ theo quy định của Pháp luật.
- Xử phạt đối với các nhà đầu tư tùy theo mức độ vi phạm của nhà đầu tư.
- Thu hồi giấy phép đầu tư hoặc đình chỉ sản xuất của nhà đầu tư nếu các nhà đầu tư vi phạm quy chế quản lý của cụm công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và pháp luật.

4. Mô hình tổ chức:

mohinhtochuc

Lời cảm ơn

Chúng tôi rất cảm ơn quý doanh nghiệp và nhà đầu tư đã ghé thăm website. Chúng tôi còn vinh hạnh hơn khi được phục vụ các bạn.

Mr. Huỳnh Ngọc Hải

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ