Lễ khởi công nhà máy Cầu thang Việt Úc

cauthang1

Lễ động thổ xây dựng nhà máy sản xuất công ty TNHH Cầu Thang Việt Úc