Lãnh đạo huyện Phát biểu

cauthang4

Lãnh đạo huyện phát biểu tại Lễ khởi công xây dựng nhà máy công ty TNHH Cầu Thang Việt Úc tại cụm công nghiệp chợ Lò