bannergis

Danh bạ doanh nghiệp

 

TT Tên cơ sở SX KD Ngành nghề kinh doanh Địa chỉ Số điện thoại
1 Công ty CP An Phúc TV Xây Dựng Tam An 0905095734
2 CP SX Nước khoáng Phú Ninh SX nước khoáng Tam Đại
3 Công ty TNHH Phước Tấn Cưa xẻ, KD gỗ Tam Đại 0905410655
4 Công ty CP Hùng Cường Dịch vụ du lịch Tam Đại 05103504234
5 Công ty Bá Nguyên Cưa xẻ, KD gỗ Tam Đại 0986443493
6 Công ty TNHH Phan Gia May mặc Tam Dân 10693297279
7 Cty TNHH Vũ Thắng Khai thác Ksản Tam Dân 05103855209
8 Công ty TNHH An Lạc SX TB công nghiệp Tam Dân 05103855120
9 Công ty Phúc Nguyên Xây dựng Tam Dân 0914080214
11 Cty TNHH Thái Bình SX cấu kiện bêt tông Tam Đàn 5103847350
12 Cty TNHH Phúc Thịnh Tiến SX cấu kiện bêt tông Tam Đàn
13 Cty TNHH Vast Apparel VNam May xuát khẩu Tam Đàn 903337805
14 Cty ĐT Quảng Nam Xây dựng Tam Đàn 5103847032
15 Cty TNHH Cao Xuân Dũng Cơ khí Tam Đàn 5103847908
16 Cty TNHH Hoàng Đức Vận tải Tam Đàn 05103874888
17 Công ty   Thiên Phú Quảng cáo Tam Đàn 0963108077
18 CTy TNHH Phúc Minh Tân TV Xây Dựng Tam Đàn 912464490
19 Công ty Cao Đà KD VLXD Tam Đàn 0963111999
20 CTy TNHH Lâm Quốc Thịnh SX giống cây trồng Tam Đàn 906149456
21 Công ty Tuấn Dũng Tư vấn xây dựng Tam Đàn 0914118749
22 Công ty Phúc Long May xuất khẩu Tam Phước 05102464698
23 Công Ty Diệp Thuý Cơ khí Tam Phước 01222441399
24 Cty TNHH May Kim Anh May xuất khẩu Tam Phước 903503578
25 Cty TNHH Hoáng Ngân - Qnam CB Dăm gỗ Tam Phước 5106528099
26 Công ty Mỹ Hưng - Phú Thịnh May xuất khẩu Phú Thịnh 913106444
27 Công Ty Tín Kim Thiết bị vi tính Phú Thịnh 05103890445
28 Công ty Khải Kha Cưa, xẻ CB gỗ Phú Thịnh 0914085476
29 Công ty Phú Thịnh Tiến Xây dựng Phú Thịnh 05103506568
30 Công ty TNHH Vạn Châu Xây dựng Tam Thái 05103855719
31 Công ty TNHH Thanh Tiến Xây dựng Tam Thái 05102210900
32 Công ty CP Xuân Hùng Xây dựng Tam Thái 0510478889
33 Công ty Hoa Kim Phong SX bao bì PE, PA Tam Thái 914083301
34 Cty CP May Hòa Thọ May xuất khẩu Tam Thái 5103823779
35 Cty TNHH Enigma Thủ công mỹ nghệ Tam Thái 5103856688
36 Cty cầu thang Việt - Úc Gỗ nội thất  Tam Thái 906493215
37 Công ty CP Ninh Nguyên Xây dựng Tam Thái 0934894485
38 DNTN Vũ Bữu Vật tư NN, VLXD Tam Dân 05103855122
39 DNTN Cây Sanh Xăng dầu Tam Dân 05103855295
40 Cty TNHH Hoàng lâm May xuất khẩu Tam Lộc 909556808

Lời cảm ơn

Chúng tôi rất cảm ơn quý doanh nghiệp và nhà đầu tư đã ghé thăm website. Chúng tôi còn vinh hạnh hơn khi được phục vụ các bạn.

Mr. Huỳnh Ngọc Hải

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ