Khách mời tham dự

cauthang2

Hình ảnh khách mời tham dự lễ khởi công xây dựng nhà máy công ty TNHH Cầu Thang Việt Úc tại cụm Công nghiệp Chợ Lò